ΠΟΑΜ

Πατραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ

Μπριτζ - Γη
Καλώς ορίσατε
Μαθήματα Μπριτζ
Έναρξη Μαθημάτων Μπρίτζ τον Οκτώβριο
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
κος Θεόδωρος Παπαγεωργίου 2610 427-870 & 6977 347-752
Τη Δευτέρα 27/05/2013 έφυγε από κοντά μας ο συναθλητής και αγαπητός φίλος Φαίδωνας Φλέσσας.